Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Eczane Hizmetleri programı, Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır. İlaç sektörünün, özellikle de eczanelerin ihtiyaç duyduğu ara elemanları, modern teknikler ve bilimsel yaklaşımlar ışığında yetiştirmek misyonunu taşımaktadır.  Program kapsamında, sağlık hizmetlerine yönelik temel altyapının oluşturulması amacını taşıyan dersler, ikinci yarıyıl itibari ile eczane hizmetlerine yönelik teorik dersler ve pratik uygulamalar yer almaktadır. Derslerde edinilen bilgilerin uygulamada deneyim edilmesi için 20 iş günü staj yapılması da mezuniyet koşulları arasında yer almaktadır.

Programın Amaç ve Hedefleri
Programın temel amacı, eczane hizmetleri için; araştırma ve öğrenme sorumluluğuna sahip, bilimsel bakış açısı ile yaklaşabilen, iletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, ilaç hazırlama, ilaç satışı ve düzenleyici süreçlerde rol oynayacak, nitelikli ara sağlık insan kaynağı yetiştirmektir. Bu noktada öğrencilere kazandırılması amaçlanan detaylı nitelikler aşağıdaki gibidir;
  1. Sağlık hizmetleri ve eczane hizmetleri alanında güçlü bir teorik altyapı edinmek ve pratik uygulamalara aktarabilmek,
  2. Sağlık ve özellikle eczane hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgilere ulaşabilmek, analiz ve sentez yapabilmek, yeni teknolojilere hâkim olmak,
  3. Hastalar, ilaç firmaları ve sağlık işletmeleri ile iletişim süreçlerinde aktif ve sorun çözücü olmak,
  4. İlaçlar ile ilgili tüm prosedür ve süreçlere hakim olmak; hazırlanması, kullanımı, depolama koşulları, satış, danışmanlık vb.
  5. Eczane genel düzenini sağlamak, ihtiyaç halinde satın alma süreçlerinde rol almak, faturalandırma ve kurumsal ilişkilerde yardımcı olmak.

Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara Eczane Hizmetleri Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam İmkânları
Mezunlar “Eczane Teknikeri” unvanıyla serbest eczaneler, ilaç firmaları, ilaç depoları, laboratuvarlar ve hastane eczanelerinde çalışabilirler. Mezunlar kamu işletmeleri veya özel işletmelerde çalışabilirler. Türkiye’de sağlık yatırımları artan bir oranda devam etmektedir. Entegre sağlık kampüsleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerindeki artış ve kamu hastanelerini modernleştirme çabaları, eczane hizmetlerine olan ihtiyacı ve bu alanda modernleşme gereksinimine de beraberinde getirmektedir. Kamu ve üniversite hastaneleri bu amaç doğrultusunda sıklıkla sağlık teknikeri alımları yapmaktadır. Bu alımlar arasında eczane teknikeri de mevcuttur. Özel hastaneler de bünyelerinde yer alan eczaneler için sağlık teknikerleri ile çalışmayı tercih etmektedirler.
 
Dikey Geçiş Sınavı ile Geçiş Yapılabilen Programlar
2018 DGS kılavuzuna göre Eczane Hizmetleri Programı mezuniyeti sonrası tercih yapılabilecek lisans programları aşağıdaki gibidir;
  1. Biyokimya
  2. Kimya
  3. Kimya Mühendisliği
  4. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya